Formulár na odstúpenie od zmluvy

 logonove

                        

 

  Ing. Jana Bednárová - GRAVIREZ

  Zapálenica 329, 053 23 Rudňany - SK

  IČO: 54098254

  

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

  1. Formulár vytlačte a priložte ho ako sprievodný list ku vrátenému tovaru.
            (Bez sprievodného listu nebude možné  tovar identifikovať.)
  2. Tovar starostlivo zabaľte, zabezpečte proti poškodeniu (nezabudnite priložiť formulár).
  3. Zásielku nám odošlite na adresu:

Ing. Jana Bednárová - GRAVIREZ

Zapálenica 329

053 23 Rudňany

 

Spotrebiteľ

Meno a priezvisko:   ____________________________________________________________________________

Ulica a číslo domu:   ____________________________________________________________________________

PSČ / Mesto:   __________________________________________________________________________________

E-mail:   ________________________________________________________________________________________

Telefonický kontakt:   __________________________________________________________________________

Dátum nákupu:   ________________________        Číslo objednávky:   _________________________


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe uvedeného tovaru:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


Dôvod vrátenia (nepovinné):   _
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


Kúpna cena má byť vrátená bezhotovostne na uvedený účet:

Číslo účtu v tvare IBAN :   ______________________________________________________________________________

 


Dátum:   ________________________                                   Podpis: